راه اندازی بانک های اطلاعاتی و اجاره فضاهای اشتراکی و هاست و دامنه های اینترنتی

هزینه فضای اشتراکی : سالیانه 2.500.00 هزار تومان

هزینه فضای بانک اطلاعاتی : سالیانه 1.800.000 هزار تومان

هزینه اجاره هاست : سالیانه 150.000 هزار تومان