مدیریتی مجتمع های مسکونی و تجاری دقیق و بدون هیچ اشتباهی، تنها با یک سامانه هوشمند فوق حرفه‌ای امکان پذیر است

قیمت تعرفه های پنل

200 واحدی : 950.000 هزار تومان

300 واحدی : 1.150.000 هزار تومان

500 واحدی : 1.550.000 هزار تومان

750 واحدی : 1.950.000 هزار تومان

1500 واحدی به بالا : 3.000.000 هزار تومان

https://chargema.ir